KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI 

Prof. Dr. Mustafa TALAS

 

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS