KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI 

Prof. Dr. Mustafa TALAS

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Bülent EKER

Prof. Dr. Mustafa TALAS 

Doç. Dr. Michael KUYUCU

Doç. Dr. Vefa KURBAN

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ